Albisteak > Parte-hartze prozesua

Parte-hartze prozesua

Energia elektrikoa, gasa, hidrokarburoak eta altako ura garraiatzeko instalazioen tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiboagatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskala hasieran onartu aurretik herritarrek parte hartzea.

Dokumentua