Zerbitzuak > Berdintasuna > Arautegia

Arautegia

Arau-esparrua:

  • Hizkera eta irudi ezbaztertzailearen erabilera arautzen duen Ordenantza.
  • 17/2019 Foru Legea, apirilaren 4koa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoa.
  • 14/2015 Foru Legea, apirilaren 10ekoa, emakumeen kontrako indarkeriari aurre egitekoa.
  • 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako.
  • 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, generoindarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa.
  •  9/2018 ErregeDekretua, abuztuaren 3koa, genero-indarkeriaren aurkako Estatu-Ituna garatzeko premiazko neurriena.