Servicios > Euskera > Información General

Información General

INFORMACIÓN GENERAL

Responsable política: Isabel Etxeberria Lakuntza

Técnica municipal: Ana Mindegia Ilarregi

Horario de oficina: 8:30 – 14:00

Teléfono: 948 331 053

E-mail: euskarazerbitzua@uharte.eus

Dirección: Plaza San Juan, 1 – 1º. 36120 UHARTE