Albisteak > Participación - Cultura

Participación - Cultura

PARTE-HARTZEA: UHARTEKO UDAL INSTALAKUNTZA SOZIOKULTURALEN FUNTZIONAMENDUA ETA ERABILERA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA ONARTU AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA.

 

Uharteko Udala Kultur Etxearen eraikinaren eta berriki PLAZALDEA bezala izendatutako (eskola zaharrak) eraikinaren titularra da. Bi eraikinek erabilera soziokulturaletarako hainbat espazio dituzte nagusiki, eta horien helburua da kultura adierazpenak sustatzen laguntzea eta Uharteko kolektibo eta bizilagunentzako parte-hartze eta erreferentzia soziokulturalerako gune gisa balio izatea.

 

Instalazio horien erabilera Udalaren Kultura Zerbitzuak kudeatzen du, eta hainbat erabilera-eskaera jasotzen ditu eremu publiko zein pribatuetatik. Udalak, eraikinen titularrak, haien funtzionamendua eta erabilerak arautu behar ditu, ordenantza honetan jaso nahi diren arauen arabera.

Araudi honen helburua, espazio horien funtzionamendua eta erabilera arautzeaz gain, Uharteko erakunde soziokulturalei beren jarduerak garatu ahal izateko espazioak eta ekipamenduak ematea da, eta, aldi berean, kideen topagune eta herritarrentzat erreferentziazko gune izatea. Horrenbestez, gizarte-intereseko jarduera autogestionatuak sustatu nahi dira, udal-titulartasuneko lokalen eta ekipamenduen erabilera lagata.

Udal erabakiak hartzerakoan herritarren parte-hartzea areagotzeko, eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen arabera, eta, zehazki, lege mailako arauak eta erregelamenduak egiteko prozeduran herritarrek duten parte-hartzeari buruzko 133. artikuluaren arabera, honako hau ezartzen baitu: "Lege edo erregelamendu proiektua edo aurreproiektua egin aurretik, kontsulta bat egingo da. Publikoa, administrazio eskudunaren web-atariaren bidez. Atari horretan, etorkizuneko proiektuak uki ditzakeen subjektuen eta erakunde adierazgarrienen iritzia jasoko da.”

Uharteko instalazio soziokulturalen funtzionamendua eta erabilera arautzen duen ordenantzaren zirriborroaren testua argitara ematen da, eta 10 eguneko epea ezartzen da pertsona edo kolektibo orok testuari dagozkion ekarpenak egin diezazkion.

  • Nora jo: cultura@huarte.es
  • Epea: 2020ko ekainaren 23an eguerdiko 14: 00etan

 

Jasotako ekarpen guztiekin zirriborroa hobetu ahal izatea espero dugu.

 

DOKUMENTUA IKUSI