Albisteak > Bizitzak erdigunean

Bizitzak erdigunean

Bizitzak erdigunean

Uharteko Udalak, beste toki-erakunde batzuekin batera, zainketen balioa sustatzeko kanpaina bat jarri du abian, honako goiburu honekin: "Las vidas en el centro Bizitzak erdigunera".

            Covid-19aren krisiak agerian utzi du zaintza-krisi handia dagoela. Osasun-larrialdiak eragindako egoera berriek bat egiten dute dagoeneko existitzen diren genero-desberdintasunekin, lanaren sexu-banaketa eta genero-estereotipoak indartuz, eta, berriz ere, emakumeak arduratzen dira, gehienbat, zaintzaz.

            Guztira 81 udal biltzen dituzten 21 toki- eta lurralde-erakundeek irudi, lelo eta adierazpen adostu bat partekatzen dute, zaintza-lanaren garrantzia eta horien beharra ikusarazteko eta dimentsionatzeko, jasangarritasuna eta erantzunkidetasuna erdigunean jarrita.

Hala, Uharteko Udalak konpromezu hauek hartzen ditu:

  • Bizitzaren iraunkortasuna ahalbidetzen duten zainketa-lanen sarea ikusaraztea. Hau da, ohartzea produkzio-lanen atzean zainketen eta ugalketa-lanaren engranajea beharrezkoa dela, eta horrek ahalbidetzen duela egunero lan-merkatuan sartzea. Zati ikusezin horrek arreta eta euskarria behar ditu.
  • Agerian jartzea eta balioestea ezinbesteko lan horietako gehienak, ordainduak izan edo ez, kasuen% 75 baino gehiagotan emakumeek egiten dituztela.
  • Bizitzaren iraunkortasuna politiken eta gure antolaketa-sistemaren erdigunean jartzea, egungo eredua ordezkatuz.
  • Herritarrak sentsibilizatzea, familietan zaintza-lanen banaketa eta erantzunkidetasuna lortzeko. Eredu horrek pertsonen bizitzei erreparatuko die, unibertsaltasunaren eta berezitasunaren printzipioen pean, bai eta bizirik jarraitzeko behar dugun ingurune naturalari ere.
  • "Ongi bizitzea" sustatzea, hau da, pertsona guztiek bizitzeko moduko bizitzak sustatzea (ez inoren kontura, ez baliabide naturalekin amaituz).
  • Mugimendu feministak bere borroka, eskaera eta ekarpenetan egindako lana aitortzea.
  • Tokian-tokian, lan-ildo hori agenda politikoan lehentasunezkotzat hartzeko konpromezu sendoa erakustea, COVID-19k sortutako osasun-, ekonomia- eta gizarte-krisiari erantzuteko ezartzen diren plan eta estrategietan genero-ikuspegia txertatzen dela bermatuz.