Albisteak > Jauduera Ekonomikoen Zerga

Jauduera Ekonomikoen Zerga

2019. urteko Jarduera Ekonomikoen Zerga

Ohartarazten da 2019ko Jarduera Ekonomikoen Zergaren ordainketa epea 2019ko abenduaren 16an bukatzen dela. Aipatu epe hori pasata, ordainagiriak Agentzi Exekutibora bidaliko dira, kobratzea premiamendu-bidetik burutzeko, Tributuen Foru Lege Orokorraren 117. artikuluan ezartzen diren errekarguekin.

Uharte, 2019ko azaroaren 19a

Alkatea