Albisteak > Hiri- eta landa-kontribuzioaa

Hiri- eta landa-kontribuzioaa

Hiri- eta landa-kontribuzioa

Ohartarazten da 2019ko hiri- eta landa-kontribuzioaren bigarren seihilekoaren ordainketa epea 2019ko abenduaren 9an bukatzen dela. Aipatu epe hori pasata, ordainagiriak Agentzi Exekutibora bidaliko dira, kobratzea premiamendu-bidetik burutzeko, Tributuen Foru Lege Orokorraren 117. artikuluan ezartzen diren errekarguekin.

Uharte, 2019ko urriaren 31

Alkatea- Alcalde
Elektronikoki sinatua
Fdo. electrónicamente

Bandoa